En Son Açılan Hazineler

Veriler 20 Dakika Gecikmeli Yansıtılmaktadır.

Ayrıntılar Hazineyi Açan Açılma Bölgesi Loot Sayısı Açılma Tarihi
KezzapNorthern Territory1317 Şubat 2020 23:51:45
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Dragon's Blood8
3bag1
4+9 magical axe1
5bag1
6+6 magical bow1
7bag1
8+3 magical bardiche1
9gold coin14.026
10arrows41
11crossbow bolt43
12bag1
13gold coin42.429
KorraNorthern Territory1317 Şubat 2020 23:51:41
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Dragon's Blood8
3Fire Bone3
4Ostard Egg1
5olgun ostard egg1
6bag1
7+6 magical heavy crossbow1
8bag1
9+3 magical bow1
10gold coin7.916
11silah ogutucu1
12bag1
13gold coin56.163
Zikriye CruelNorthern Territory817 Şubat 2020 23:51:32
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1Vortex Blood1
2Fire Bone2
3rubies2
4Greater Cure1
5gold coin11.860
6arrows51
7bag1
8gold coin54.530
GrangerWindemere Woods1117 Şubat 2020 23:51:05
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Dragon's Blood8
3rubies2
4Greater Cure1
5bag1
6+9 magical spear1
7gold coin11.631
8arrows49
9crossbow bolt45
10bag1
11gold coin37.032
GogeSak Teb1117 Şubat 2020 23:47:12
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1Dragon Leather2
2Ice Bone1
3Nox Crystal8
4bag1
5+9 magical bardiche1
6bag1
7+6 magical two handed axe1
8gold coin13.070
9arrows54
10bag1
11gold coin62.800
TrafalgarYew Territory917 Şubat 2020 23:45:21
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1field remover scroll1
2Fire Bone3
3special fishing net1
4bag1
5+9 magical double axe1
6gold coin11.997
7crossbow bolt50
8bag1
9gold coin58.421
SitkiSkara Brae Territory1317 Şubat 2020 23:44:01
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Ice Bone2
3Nox Crystal8
4Rope8
5bag1
6+9 magical pitchfork1
7bag1
8+3 magical double axe1
9gold coin5.279
10arrows40
11crossbow bolt46
12bag1
13gold coin50.881
HapciNorthern Territory1817 Şubat 2020 23:43:31
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1field remover scroll1
2pyramid cloth1
3feathers20
4Ice Bone3
5ruby1
6Daemon Bones8
7Runebook Upgrade Scroll1
8Nox Crystal8
9bag1
10+9 magical crossbow1
11bag1
12+6 magical executioner's axe1
13bag1
14+3 magical crossbow1
15gold coin7.022
16arrows52
17bag1
18gold coin58.342
GogeMinoc Territory1217 Şubat 2020 23:42:02
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Fire Bone2
3bag1
4+12 magical club1
5bag1
6+9 magical kryss1
7bag1
8+3 magical short spear1
9gold coin10.556
10crossbow bolt47
11bag1
12gold coin59.602
KezzapFire Island917 Şubat 2020 23:41:27
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1Fire Bone2
2Ice Bone2
3rubies3
4Greater Cure1
5gold coin7.388
6arrows44
7silah ogutucu1
8bag1
9gold coin53.671
TopalhatunNorthern Territory917 Şubat 2020 23:40:17
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Ice Bone3
3rubies2
4bag1
5+9 magical club1
6gold coin14.632
7crossbow bolt46
8bag1
9gold coin42.905
KorraIce Isle1217 Şubat 2020 23:40:12
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1pyramid stone1
2Fire Bone3
3Nox Crystal8
4Greater Cure1
5bag1
6+9 magical cutlass1
7bag1
8+6 magical heavy crossbow1
9gold coin5.244
10arrows53
11bag1
12gold coin61.891
HapciMinoc Territory1817 Şubat 2020 23:39:20
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Fire Bone2
3Ice Bone2
4rubies3
5Nox Crystal8
6golem repairing tool1
7Greater Cure1
8bag1
9+9 magical axe1
10bag1
11+6 magical short spear1
12bag1
13+3 magical club1
14gold coin9.889
15arrows42
16crossbow bolt47
17bag1
18gold coin40.973
TrafalgarWindemere Woods1817 Şubat 2020 23:37:49
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1feathers20
2Dragon's Blood8
3Fire Bone2
4Ice Bone2
5ruby1
6golem repairing tool1
7bag1
8+12 magical mace1
9bag1
10+9 magical club1
11bag1
12+6 magical bow1
13bag1
14+3 magical pitchfork1
15gold coin7.438
16arrows40
17bag1
18gold coin53.401
KezzapCove Territory1017 Şubat 2020 23:37:05
Sırası Eşya Resmi Eşya Adı Toplam Adet
1Vortex Blood1
2Ice Bone1
3special fishing net1
4bag1
5+9 magical crossbow1
6bag1
7+6 magical club1
8gold coin9.520
9bag1
10gold coin45.272